דיגיטל ודפוס

חלק מהעבודות בוצעו במשרדי פרסום, תוך שימוש בפונטים ותמונות של המשרדים